Galerie Billing Bild, Baar, Zwitserland. (in stock)